Budskap från områdets ledare 

Varför förbund? 

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Äldste Jack N. Gerard, USA Presidentskapet för området Centrala Europa, andre rådgivare

I föruttillvaron gav vår Fader i himlen oss en plan genom Jesu Kristi försoning varigenom vi kan återvända till hans närhet. Stigen som leder oss hem kallas ofta förbundsstigen eftersom den tydliggör villkoren för vår återkomst. Ett förbund är en helig överenskommelse mellan Gud och en människa eller en grupp av människor. Gud ställer upp vissa villkor, och han lovar att välsigna oss när vi uppfyller dessa villkor (1). President Nelson har sagt: ”Din beslutsamhet att följa Frälsaren genom att ingå förbund med honom och sedan hålla dessa förbund öppnar dörren för varje andlig välsignelse och förmån som är tillgänglig för män, kvinnor och barn överallt” (2).

Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith: ”Det finns en lag, oåterkalleligen fastställd i himlen före denna världs grundläggning, på vilken alla välsignelser är baserade, och när vi får någon välsignelse från Gud, så sker detta genom lydnad mot den lag på vilken den är baserad” (3). Äldste D. Todd Christofferson påminner oss: ”De förbund som Gud erbjuder sina barn gör mer än vägleder oss. De binder oss till honom, och när vi är bundna till honom kan vi övervinna allt” (4). Vi har löftet från Herren att han är bunden när vi gör vad han säger, ”men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte” (5).

Genom tiderna har Gud ingått förbund med sitt folk. Vi vet att Herren slöt förbund med Adam och Eva, profeter efter dem och många andra. I vår tid talar vi ofta om det förbund som Gud slöt med Abraham – Abrahams förbund. Gud lovade att välsigna Abraham och hans efterkommande, ”med evangeliets välsignelser, vilka är frälsningens välsignelser, det vill säga evigt liv” (6).

Som arvingar till Abrahams förbund har vi ansvaret att föra evangeliet till alla jordens folk, att inbjuda andra att komma till Kristus och att vara bundna till honom.  Att inbjuda andra till Kristus är en inbjudan att gå in på förbundsstigen, att öppna dörren genom dopets förbund till varje välsignelse, och slutligen ta emot den största av alla Guds gåvor, det eviga livets gåva (7).

De välsignelser Som Gud lovade Abraham och hans efterkommande om den stora insamlingen i de sista dagarna uppfylls i vår tid. President Nelson förkunnade: ”Den insamlingen är det viktigaste som sker på jorden i dag. Inget annat kan jämföras i fråga om omfattning, inget annat kan jämföras i fråga om betydelse, inget annat kan jämföras i fråga om majestät … Varje gång du gör någonting som hjälper någon – på ena eller andra sidan om slöjan – att ta ett steg emot att ingå viktiga förbund med Gud och få sina väsentliga dop- och tempelförrättningar, hjälper du till att samla in Israel. Så enkelt är det” (8).  

Varje vecka får vi möjlighet att fundera över de förbund vi har ingått med Gud. När vi värdigt tar del av sakramentet förpliktar vi oss på nytt och strävar efter att alltid minnas Jesus Kristus och ta på oss hans namn. När vi håller hans bud, kan vi alltid ha hans Ande hos oss (9). Det är genom vår förbundsrelation med Gud som vi lär känna honom och förbereder oss för att återvända hem för att ta emot den största av alla Guds gåvor. ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (10).  


  1. Evangeliebiblioteket med engelska som förvalt språk, Topical Guide. 

  1. Russell M. Nelson, ”När vi går framåt tillsammans”, Liahona, april 2018, s. 7. 

  1. Läran och förbunden 130:20–21. 

  1. D. Todd Christofferson, ”Varför förbundsstigen?”, generalkonferensen april 2021. 

  1. Läran och förbunden 82:10. 

  1. Abraham 2:9–11. 

  1. Se Läran och förbunden 14:7. 

  1. Russell M. Nelson, ”Israels hopp”, världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018. 

  1. Se Läran och förbunden 20:77, 79. 

  1. Johannes 17:3.