Brightness – en inspirerande helg för ungdomar i åldrarna 16–30 år

3personer
Rasmus, Allison och Oliver berättade om sina upplevelser som missionärer. (Foto: Camilla Norin)

Den 23-25 mars 2018 samlades ungdomar från församlingar i Stockholm med omnejd för en inspirationshelg. Helgen inleddes med en kväll i Unga vuxnas lokal i Stockholms innerstad där tre ungdomar med humor, värme och allvar berättade om de år de nyligen ägnat åt missionsarbete för kyrkan. Rasmus verkade som missionär i Argentina, Alison i Singapore och Malaysia, och Oliver var i Hong Kong. Som alla kyrkans missionärer tilldelades de en plats i världen där de skulle vara verksamma och de berättade hur spännande det var att få veta var de skulle utföra sitt uppdrag.

Något som de tre hade gemensamt var att de alla hade verkat på platser där hetta och hög luftfuktighet var en utmaning, men glädjen över att få dela med sig av Jesu Kristi evangelium fick dem att trotsa sådana och andra utmaningar. Alla tre berättade om speciella och betydelsefulla möten med människor, om glädjen att få se andras liv förändras till det bättre, om nya och varaktiga vänskapsband och livserfarenheter som kommer att vara en tillgång för dem resten av livet.

Brightness fortsatte på lördagen med bland annat ett besök i templet i Västerhaninge och en engagerande föreläsning om kristuslik självkänsla som leddes av en psykolog.

På söndagen avslutades Brightness med ett andligt möte i Unga vuxnas lokal i Stockholms innerstad där fyra ungdomar och ett par ledare höll tal och vittnade om vikten av andligt oberoende och om hur vår tro på Jesus, när vi tillämpar den, kan förändra situationer i vardagen och livet i stort.