Brigham Young: Profet och lärare

Lär dig mer om en av Guds nutida profeter

Brigham Young var den andra profeten och presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Lär dig mer om en av 1800-talets driftigaste amerikaners liv och gärningar.
Brigham Young var den andra profeten och presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Lär dig mer om en av 1800-talets driftigaste amerikaners liv och gärningar.

Brigham Young var den andra profeten och presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Brigham ledde kyrkan efter Joseph Smiths död och efterträdde Joseph som profet 1847. Han var känd som en modig ledare och vakade över färden västerut som mellan 60 000 och 70 000 mormonpionjärer tog genom oländig amerikansk vildmark till Saltsjödalen.[i]

Brigham Youngs tidiga år

”Broder Brigham”, som kyrkans medlemmar ofta kallade Brigham Young, föddes den 1 juni 1801 i Whittingham, Vermont och var son till John Young och Abigail Howe. Brighams mor dog när han endast var 14 år gammal.[ii] Han uppfostrades sedan av sin far som var en sträng man.[iii] Under stora delar av Brighams ungdomsår hankade sig Youngfamiljen fram på de amerikanska slätterna. Brigham sa senare: ”Jag brukade arbeta i skogen med att hugga timmer och köra vagnar, sommar som vinter, utan ordentliga kläder och med så lite mat i magen att den värkte.”[iv]

Brigham började lära sig snickeriyrket efter sin mors död.[v] Brighams far gifte om sig 1817 och vid ungefär samma tidpunkt fick Brigham nya friheter och möjligheter när han påbörjade en lärlingstjänst. Vid 18 års ålder öppnade Brigham en framgångsrik snickeriverksamhet i norra delen av staten New York. År 1823 träffade den unge snickaren Miriam Works, som han gifte sig med ett år senare.[vi]

Brigham Youngs omvändelse

Brigham och Miriam flyttade till Oswego, New York och gick med i metodistkyrkan.[vii] De kände emellertid en längtan efter något mer och fortsatte söka efter religiös sanning.[viii] Brigham fick vetskap om Mormons bok efter att profeten Joseph Smiths bror Samuel lämnat ett exemplar av boken med Brighams bror Phineas 1830.[ix]

Flera i familjen Young accepterade snabbt Mormons bok som Guds ord, men Brighams omvändelse skedde mer gradvis.[x] Brigham sa senare om sin omvändelse: “Jag undersökte saken minutiöst i två år innan jag bestämde mig för att acceptera boken. Jag visste att den var sann, lika väl som jag visste att jag kunde se med mina ögon, eller känna genom mina fingrars beröring. … Hade så inte varit fallet skulle jag aldrig ha omfattat det.”[xi] År 1832 döptes Brigham Young in i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.[xii]

Även Miriam anslöt sig till kyrkan 1832, men hon dog kort därpå och lämnade Brigham att själv ta hand om deras två unga döttrar. Brigham gifte om sig med Mary Ann Angell, även hon nyomvänd.[xiii] Brigham utövade senare månggifte eller polygami. Månggifte, där en man gifter sig med mer än en kvinna, utövades av kyrkans tidiga medlemmar men är nu strängt förbjudet i kyrkan och har inte utövats av kyrkans medlemmar på över 100 år.[xiv]

Efter sin omvändelse blev Brigham en entusiastisk missionär och försvarare av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Några år senare, 1835, ordinerades han som medlem av de tolv apostlarnas kvorum, ett av kyrkans högsta råd. Från 1839 till 1841 verkade Brigham som missionär i Storbritannien där han hjälpte mellan 7 000 och 8 000 människor att bli medlemmar i kyrkan.[xv]

Brigham Youngs ledarskap och arv

Brigham Young blev president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 1847.[xvi] I början på och mitten av 1840-talet, inte långt innan Brigham blev kyrkans president, hade kyrkans medlemmar lidit stor religiös förföljelse i Illinois.[xvii] Kyrkans medlemmar sökte sig till en tillflyktsort ungefär 200 mil längre bort i Utah, en dittills okoloniserad del av den amerikanska västern.[xviii] Brigham blev kyrkans president under denna tid av västlig förflyttning och övervakade färden över för tiotusentals sista dagars heliga under flera årtionden. Han är en av de största kolonisatörerna i den amerikanska historien och tillsåg bildandet av nästan 400 samhällen i den amerikanska västern.[xix] På grund av detta ”kallas [han] ibland för Amerikas Mose”.[xx]

Brigham Young var Utahs förste guvernör. Han bildade även företag och industrier som bidrog till att Utah blev framgångsrikt. Brigham trodde starkt på ny teknik och välkomnade både telegraflinjer och järnvägsspår till Utah.[xxi] Trots Brighams begränsade formella utbildning förespråkade han utbildning för både män och kvinnor och hjälpte till att grunda ett flertal skolor, av vilka två senare blev universitet som än i dag fortsätter att blomstra.[xxii]

Brigham Young var även en omtalad byggmästare som tillsåg byggnationen av flera byggnader, däribland två tempel i Utah och Tabernaklet i Salt Lake City.[xxiii] Tabernaklet är i dag hemvist för den kända Tabernakelkören (Mormon Tabernacle Choir) och byggdes med dess kännetecknande form som påminner om en sköldpaddas skal på Brigham Youngs begäran.[xxiv] Brigham instruerade byggare att bygga tabernaklet, som skulle användas till religiösa möten, utan pelare och stolpar som stöd för taket då han inte ville att dessa stödpelare skulle vara i vägen för åhörarna.[xxv] Tabernaklet, som sedan dess har byggts om och renoverats, används än i dag för sammankomster och musikframträdanden.

Lär dig mer

Både dagens och de tidiga sista dagars heliga anser att Brigham Young var en Guds profet. Gå till komtillkristus.org om du vill lära dig mer om Guds profeter på jorden i dag.


[i] Se ”Brigham Young: An American Moses”.

[ii] Se Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young [1997], s. vii, 1.

[iii] Eugene England, ”Young Brigham”, New Era, sep. 1977, s. 15–16.

[iv] I England, ”Young Brigham”, s. 16.

[v] Se Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young, s. vii.

[vi] Se England, ”Young Brigham”, s. 17.

[vii] Se Encyclopedia of Mormonism (1992), ”Young, Brigham”, s. 1602.

[viii] Se England, ”Young Brigham”, s. 18.

[ix] Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham”, s. 1602.

[x]  Leonard J. Arrington och JoAnn Jolley, ”The Faithful Young Family”, Ensign, aug. 1980, s. 55.

[xi] ”A Discourse”, Deseret News Weekly, 2 okt. 1852, s. 96, i ”Brigham Young: An American Moses”.

[xii] Se Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1602.

[xiii] Se Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1602–1603.

[xiv] Se ”Brigham Young”, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xv] Se Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1602, 1603, 1604.

[xvi] Se Presidents of the Church Student Manual (Kyrkans utbildningsverksamhet, lektionsbok, 2013), s. 21.

[xvii]  Se Doctrine and Covenants Student Manual, 2:a uppl. (Kyrkans utbildningsverksamhet, lektionsbok, 2001), s. 315.

[xviii] Se ”Great Salt Lake: Valley Emigration Square”, history.churchofjesuschrist.org.

[xix] Se Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1607.

[xx] ”Brigham Young”, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxi] Se ”Brigham Young”, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxii] Se Encyclopedia of Mormonism, ”Young, Brigham”, s. 1608.

[xxiii] Titta på videon ”Ministry of Brigham Young: The Master Builder” som finns på churchofjesuschrist.org.

[xxiv] Se ”Tabernaklets historia”, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxv] Se ”The Salt Lake Tabernacle and Other Historic Civil Engineering Landmarks”, thetabernaclechoir.org.