Bibeln

Vi älskar och vördar Bibeln. Bibeln är Guds ord. Den nämns alltid först i den kanon som utgör våra ”standardverk”.

Bibeln

Vad är Bibeln?

Bibeln rymmer bokstavligen inom sina sidor Kristi omvandlande och helande ande som har påverkat människors hjärtan i århundraden, fått dem att be, att välja rätta stigar och att söka sin Frälsare.

Det är passande att Bibeln kallas för ”den Heliga Skrift”. Den är helig därför att den lär ut sanning, helig därför att den värmer oss med sin ande, helig därför att den låter oss lära känna Gud och förstå hans handlande mot människorna, och helig därför att den från början till slut vittnar om Herren Jesus Kristus.

Sista dagars heliga tror på en öppen skriftkanon, vilket innebär att det finns andra böcker med helig skrift förutom Bibeln (till exempel Mormons bok) och att Gud fortsätter att uppenbara sitt ord genom levande profeter. Det argumenteras ofta att för att vara kristen måste man samtycka till principen om sola scriptura, eller att Bibeln är självautentiserande. Men att hävda att Bibeln är Guds slutliga ord – eller mer specifikt, Guds slutliga skrivna ord – är att göra anspråk på mer än vad Bibeln själv kräver. Inte någonstans förkunnar Bibeln att alla uppenbarelser från Gud skulle samlas i en enda volym skrifter som för alltid ska vara stängd och att inga ytterligare skriftliga uppenbarelser kan tas emot.


Läs Svenska Folkbibeln 2015 på folkbibeln.net


”Jag bär högtidligt vittnesbörd om att vi tror fullständigt på Herren Jesus Kristus och hans uppenbarade ord genom Bibeln. Vi inte bara tror på Bibeln – vi strävar efter att följa dess föreskrifter och undervisa om dess budskap.”

– M. Russell Ballard (Liahona, maj 2007, s. 82.)