Att vara missionär på Temple Square i Salt Lake City

NickideSouzaDato
Nicki de Souza Dato (till vänster) tillsammans med en missionskamrat från Spanien. (Foto: Nicki de Souza Dato)

Idag tjänar Nicki de Souza Dato som Primärföreningens president i sin hemmaförsamling Jakobsberg, i Stockholms stav. Till vardags förbereder sig Nicki för universitetsstudier. Hon arbetar också med djurvård på Skansen och med städning och trädgårdsarbete i kyrkans tempel i Västerhaninge.

När Nicki ser tillbaka på sin mission på Temple Square i Salt Lake City är det flera tankar och minnen som väcks. Hon berättar för Renée Broch Augustsson, som är stavsreporter i Stockholms stav: ”Det är lite annorlunda att verka i Temple Square-missionen, men syftet är detsamma som i andra missioner, nämligen att föra människor till Jesus Kristus. Och precis som i andra missioner arbetar vi alltid två och två. I besökscentret går arbetet ut på att kontakta människor och på visningsturerna berättar vi om kyrkans historia och dess första medlemmar, den stora Kristusstatyn och om de olika byggnaderna på platsen.”

En del visningar gavs på andra språk än engelska och Nicki fick uppleva den välsignelse som tungomålsgåvan är. ”Ibland kunde jag förstå språk jag inte kunde”, säger hon.

Om betydelsen av att vara på mission berättar Nicki: ”Det är så mycket mer än att predika om Jesus Kristus. Det är att lära känna honom. Missionen är en bra upplevelse och en vändpunkt där man än mer bestämmer sig för att följa Jesus Kristus.” Men Nicki tillägger också att det är skönt att vara hemma igen.

Ett speciellt minne är den man som kom till besökscentret en gång och kände igen Nickis kamrat. Hennes kamrat hade tidigare undervisat mannens son. Nu hade mannen frågor om kyrkan och Nicki och hennes kamrat fick möjlighet att vittna om Jesus Kristus för både mannen och hans son. De berättade om Kristi besök i Amerika och de inbjöd både far och son att låta döpa sig, vilket de framöver också gjorde. Nicki vittnar om att de som kommer till besökscentren på tempelområdet i många fall har förberetts av Herren.

Om Nicki skulle ge tips till blivande missionärer skulle det viktigaste vara att ha ett starkt vittnesbörd om Jesus Kristus. Nicki poängterar att man inte behöver kunna allt, utan det viktiga är att dela med sig av sin kärlek till andra och att inte vara rädd, för man får hjälp. ”Jag har lärt mig vikten av att lita på den Helige Anden och på mina kamrater”, avslutar Nicki de Souza Dato.