Att lära känna vår Frälsare Jesus Kristus

Kristus
Äldste-Lepp
Äldste Tarmo Lepp, Estland Områdessjuttio, området Europa Nord

Missionärerna berättade för mig om Jesus Kristus, hans liv och hans lärdomar när jag var en ung man. Nu när jag har varit medlem i kyrkan i 30 år frågar jag mig ibland om jag verkligen känner min Frälsare Jesus Kristus. Svaret är ja, jag känner honom faktiskt, och det gör du med.

Men precis som människor blir främlingar för oss när vi inte har haft kontakt med dem på länge kan vår Frälsare bli en främling för oss. Att lära känna honom och att känna honom är en fortlöpande process. Jag vill berätta för er om några av de handlingar som har hjälpt mig att lära känna Kristus bättre och att känna honom kontinuerligt.

Bön

”Stå fast i din tro” lär oss om bön: ”Din himmelske Fader älskar dig och vet vad du behöver, och han vill att du ska tala med honom i bön. … När du gör det till en vana att komma till Gud i bön, lär du känna honom och kommer allt närmare honom. Dina önskningar blir mer lika hans. Du kan då för egen och andras del få de välsignelser som han är redo att ge om du bara ber i tro.”1 När jag väl började be kom jag nära min himmelske Fader och hans Son. Regelbunden bön hjälper mig att bibehålla den här nära relationen. Jag är tacksam för bönens kraft.

Skriftstudier

Mormons bok använder följande ord för att beskriva Mosiahs söner: ”De hade blivit starka i kunskapen om sanningen, för de var män med sunt förstånd, och de hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord.”2 Dagliga skriftstudier hjälper oss att vara mottagliga för den Helige Andens viskningar. De stärker vår tro, hjälper oss att motstå frestelser och att lära känna vår himmelske Fader och hans älskade Son.

Tjänande

Att läsa skrifterna hjälper oss att lära känna Frälsaren. Men att bara känna honom är inte tillräckligt, vi måste också bli som han. För att bli som Frälsaren måste man agera. Genom att tjäna andra är vi Kristi medtjänare.

När jag var ung medlem i kyrkan var det besvärliga tider i mitt hemland, och många hade det ekonomiskt svårt. Ibland tog jag med mig mat till medlemmarna i vår gren och lämnade kassarna vid deras dörrar anonymt. Jag tyckte om tanken på att de, när de hittade matkassen, skulle tacka Gud och inte mig eftersom de inte visste vem som hade kommit med den. En av mina favoritliknelser är liknelsen om den barmhärtige samariern. Samariern hade inte planerat några goda gärningar för den dagen, men han såg behovet och agerade. Jesus sa till en laglärd i slutet av den här redogörelsen: ”Gå du och gör som han.”3 Detta budskap från Jesus är även riktat till oss. Genom att hjälpa andra kan vi få känna det Jesus kände när han tjänade andra.

Förbund

Förbund ingås mellan två eller fler parter. När vi ingår förbund i kyrkan är vi en av parterna, och den andra parten är Gud. Vårt första förbund är dopförbundet, och genom att ingå det här förbundet lovar vi att ta på oss Jesu Kristi namn. På söndagar närvarar vi på sakramentsmötet för att förnya våra dopförbund. I templet ingår vi förbund som gäller även efter att vi lämnat den här världen.

President Nelson har sagt att vi ”ökar … Frälsarens kraft i våra liv när vi ingår heliga förbund och noggrant håller dessa förbund. Våra förbund binder oss till honom och ger oss gudomlig kraft.”4 För att hjälpa andra att öka Frälsarens kraft i sina liv kan vi uppmuntra och hjälpa dem att ta emot gudomliga förrättningar och förbund.

Vittna om Jesus Kristus

Vårt personliga vittnesbörd börjar vanligtvis med någon annans vittnesbörd. Min syster delade sitt vittnesbörd med mig efter sitt dop. Jag kände en önskan att höra mer om det min syster hade vittnat om. Sedan kom missionärerna och vittnade om Jesus Kristus, hans evangelium och den återställda kyrkan. Det var så kraftfullt att det helt och hållet förändrade mitt liv. På ett ögonblick blev en ateist en troende som ville följa Kristi lärdomar och exempel. På samma sätt kan vårt vittnesbörd förändra någon annans liv. Tack vare vårt vittnesbörd kan någon komma att lära känna Kristus, som de inte kände tidigare.

Jag vittar för dig om att jag vet att vi har en kärleksfull himmelsk Fader. Jag vet att hans Son, Jesus Kristus, återlöste oss från synden. Jag lovar dig att när du ber, studerar skrifterna, tjänar andra, ingår förbund med Herren och bär vittne om honom, lär du känna din Frälsare Jesus Kristus ännu bättre.

 

  1. Stå fast i din tro – Bön.
  2. Alma 17:2.
  3. Lukas 10:37.
  4. President Russell M. Nelson, ”Föra in Jesu Kristi kraft i våra liv”, Liahona, maj 2017, s. 41.