Att ha tro på Jesus Kristus

Jesus_Kristus
Mormonerna tror att tro på Jesus Kristus är oumbärlig för vår frälsning.

Har du någonsin undrat vad mormonerna tror om Jesus Kristus? Faktum är att kyrkans riktiga namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkan är inriktad på Jesus Kristus och hans evangelium. Kyrkans medlemmar dyrkar Jesus Kristus som Guds son och tror att tro på honom är nödvändig för frälsning.

Tror mormoner på Jesus Kristus?

Mormonerna tror på Jesus Kristus och att han är Guds bokstavlige son som levde och undervisade i det heliga landet, som det står upptecknat i Bibeln (se JesusChrist.lds.org). Han led för våra synder och tillkortakommanden, uppstod och kommer en dag att återvända för att regera på jorden. Jesus Kristus är den utlovade Messias som förutsagts av forntida profeter, och hans namn är det enda genom vilket frälsning kommer (se Apostlagärningarna 4:12).

Mormonerna tror också att det viktigaste vi kan göra i det här livet är att utveckla tro på Jesus Kristus. För att tro ska kunna vara verksam måste den centreras på Jesus Kristus och inte på någon annan person eller sak. För mormonerna är evangeliets första princip tro på Herren Jesus Kristus (se Trosartiklarna 1:4). Mormonerna tror att tro på Jesus Kristus är en gåva från Gud och att vi kan be till Gud om att han stärker vår tro.

Vad anser mormoner om tro på Jesus Kristus?

För mormonerna är tro på Jesus Kristus mer än att bara passivt tro på att han finns. Mormonerna tror på Bibelns lära att ”tron utan gärningar är död” (Jakobs brev 2:20). Med andra ord måste vi handla efter vår tro för att den ska vara verksam i våra liv. Tro på Jesus Kristus är en motiverande kraft som inspirerar människor att göra gott och att vara goda, och mormonernas tro inspirerar dem till handling. Mormonernas tro på Jesus Kristus leder dem till att omvända sig från sina synder, bli döpta, komma till kyrkan på söndagarna, hjälpa fattiga och behövande och sträva efter att göra gott i sina grannskap och närområden.

Många mormoner får också stor personlig styrka att möta livets prövningar av sin tro på Jesus Kristus. Eftersom mormonerna tror på Jesus Kristus och ser honom som sin Frälsare litar de på att han har övervunnit allting och kan trösta och stärka dem i alla livets svårigheter. De inser att även om livet på jorden kan vara svårt led, dog och uppstod Jesus så att vi alla kan känna hopp om att en dag få ett bättre liv hos Gud.

Hur kan jag få veta mer om Jesus Kristus?                

För att få veta mer om Jesus Kristus och om hur tro på honom kan välsigna ditt liv kan du gå till mormon.org.