Att föra oss till honom

Att föra oss till honom

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA
Kearon_P_200x250[1].jpg

President Patrick Kearon, Storbritannien
President för området Europa

President Patrick Kearon, Storbritannien
President för området Europa

De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare. Vår Faders plan för sina barns frälsning kallas ofta lycksalighetsplanen. Den kallas så av goda skäl. De som får reda på den och sedan handlar efter det de lär sig, känner den Helige Andens välsignelser och upptäcker en ny glädje som ofta inte liknar något de tidigare upplevt.

Om du ännu inte har handlat efter inbjudan att ta med en vän, är kanske de här sommarmånaderna ett bra tillfälle att be någon följa med på en promenad, få något att äta eller komma till kyrkan och lyssna till dig eller en vän tala.

Om du vill bli mer oberoende andligt eller timligt kan du be med ett tydligare syfte och läsa Mormons bok med större allvar den här månaden. Om du inte brukar spara är det aldrig för sent att börja. Lägg åt sidan lite pengar varje vecka och varje månad, och träna på att leva inom dina tillgångar.

Om du behöver hjälp med att ta med en vän eller bli andligt och timligt oberoende, så finn en förfader. Det finns märkliga band mellan vår släkts generationer på båda sidorna av slöjan, och varje aspekt av våra liv här på jorden välsignas när vi vänder våra hjärtan till våra förfäder. Vi upptäcker de här välsignelserna först när vi tar enkla steg för att finna dem och utföra frälsande förrättningar å deras vägnar i templet.

Du blir nog förvånad över vad som händer i ditt liv när du följer de här tre uppmaningarna. När du handlar i tro på de här tre enkla sätten blir vår himmelske Faders plan påtagligare för dig. Det blir verkligen en lycksalighetsplan.

Skillnaden mellan ängslan och frid är ofta småsaker, små steg som lätt förbises eftersom de verkar så enkla och vardagliga. Ta de här stegen i sommar och se vad de kan göra för dig, din släkt och dina vänner.