Arvet från Högmarsö

Hogmarso_aldre
Äldste Renlunds morfar Oskar Andersson (nr 6 från höger) och mormor Albertina (nr 7), Äldste Renlunds mamma Ragnhild (nr 8) med armen om Eivor Larsons (nr 9).

”I Roslagens famn, på en blommande ö” lyder första raden i en av Evert Taubes älskade visor. Så kan man också börja berättelsen om Äldste Renlunds svenska rötter. Oskar Andersson, född 1877 i Vettershaga och död 1958 i Salt Lake City, fick möjligheten att för första gången lyssna till evangeliet 1912 när han arbetade på ön Högmarsö i Stockholms skärgård. Hans fru Albertina och de fem barnen bodde i Hallboda på fastlandet. Oskar åkte hem till sin familj varannan helg. Efter mötet med missionärerna från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga var han fylld av budskapet han hört. Han berättar själv:

”Det var år 1912, då två missionärer från Amerika var här på ön. Missionärerna höll möten om kvällarna i en såg här på varvet. Då jag hörde dem predika, kände jag igen evangeliet som det skulle vara för mig. Jag hörde att det var rena sanningen och jag erfor en stor glädje. Sedan blev det för mig att för min hustru intyga att detta var Guds sanning. Hon fattade det ganska fort.”

Det dröjde sedan till 1916 innan Oskar, Albertina och de äldre barnen kunde döpas. Då var hela familjen bosatt på Högmarsö. Barnen fortsatte att komma och 1917 föddes dottern Ragnhild Mariana som barn nummer åtta av elva. Ragnhild kom senare att bli äldste Renlunds mor. 

Ragnhild, som nu kallades Mariana, följde med när stora delar av familjen Andersson flyttade över till Saltsjödalen 1948. Men fästmannen Åke Renlund från Larsmo i den österbottniska skärgården på Finlands västkust, fick vänta ytterligare en tid. Han hade som född i Finland inte lika lätt att få inresehandlingar till USA. Tillsammans med en av de amerikanska missionärerna från Sverigemissionen gjorde han också en missionsresa till sin hemtrakt runt Jakobstad. Åke och Mariana kunde till sist återförenas i Salt Lake City i april 1950. De vigdes i templet en månad senare. 

Under åren från dopet fram till emigrationen var Högmarsö en gren i Stockholms distrikt med Oskar som grenspresident och Albertina som orädd medlemsmissionär. Barnen växte upp och flera andra Högmarsöbor blev medlemmar i kyrkan. Grenens möten hölls i familjen Anderssons hem som står kvar på Högmarsö än i dag. (Läs mer om familjen Anderssons liv på Högmarsö och deras emigration i ”Steg i tro” från sidan 65.)

Äldste Renlund har idag fyra kusiner kvar i Sverige. Två av dessa är Bengt Höglund och Birgith Wirén. De kunde tillsammans med barn och barnbarn träffa äldste och syster Renlund under en familjesammankomst på måndagen efter det stora mötet i Gubbängen. 

Måndagens förmiddag tillbringade äldste och syster Renlund tillsammans med Sverigemissionens missionärer. De missionärer som inte tjänar nära Stockholm kunde vara med på mötet via länk. En av dessa, äldste Nathan Sirrine, som arbetar i Göteborg, berättar: ”Mötet Äldste Renlund hade med missionärerna på måndagmorgonen var helt fantastiskt. Det var otroligt att få undervisning av en Herrens apostel som rörde just vår mission. Som en som både bott i Sverige och som tjänat som missionär i Sverige var han väl insatt i de utmaningar vi har. Han kunde ge oss precis de råd som vi behöver.”

Så tacksamma vi kan vara som medlemmar i en levande kyrka som leds av Herrens utvalda apostlar och profeter. Dessa män och deras närmaste gör ett offer som vi nog inte kan förstå vidden av. Att ständigt vara i blickfånget, att alltid stå till tjänst med tröst, råd och inspiration måste vara en smått omänsklig uppgift. Vi tackar äldste och syster Renlund för deras tjänande och hoppas på ett återseende.