Arbeta tillsammans i Herrens vingård

  Vineyard_Gilmour
  Äldste Gilmour som ung missionär i Österrike stående i en vingård. (Foto: LDS Media Library)
  Gilmour
  Äldste Mark Gilmour, England Områdessjuttio

  Nyligen fick jag tillfälle att träffa de systrar och äldster som förberedde sig för att gå ut på missionsfältet vid missionärsskolan i Preston. Jag visade dem ett foto som togs under min tid som ung missionär i Österrikemissionen Wien. Det var ett foto av mig stående mitt i en vingård med texten ”Arbetar i Herrens vingård” överst, vilket ledde till ett samtal om en av mina favoritdelar i Mormons bok, liknelsen om olivträdet i Jakob kapitel 5. I liknelsen skingras Israels hus (olivträdet) över hela jorden (vingården) [1] och sedan, efter en period av avfall, samlar vingårdens Herre, som är Jesus Kristus, hem dem i säkerhet.

  Min favoritdel av det här kapitlet börjar med vers 70. Vingårdens Herre skickar sin tjänare, som i Läran och Förbunden 103:21 identifieras som profeten Joseph Smith, tillsammans med några ”få” andra tjänare, att arbeta i vingården av hela sin kraft en sista gång. Det här föreställer början på tidernas fullbordans utdelning och den fortgående återställelsen, i vilken vi arbetar tillsammans med vingårdens Herre, ja, Jesus Kristus.[2]

  Vilken underbar insikt och tröst det är att veta att vi inte arbetar ensamma, och att det här inte bara är missionärernas arbete eller medlemmarnas arbete – det är Herrens arbete, och han har sänt oss alla, missionärer och medlemmar, att samla in Israel. Profeter och apostlar i den här tidsutdelningen har upprepade gånger sagt till oss att ”nu är det dags för medlemmar och missionärer att komma samman … [och] verka i Herrens vingård för att föra själar till honom”.[3]

  President Russell M. Nelson talade om det här stora insamlingsarbetet vid den världsomfattande andakten för ungdomar i juni 2018. Han sa:

  ”Det här är de sista dagarna, och Herren påskyndar sitt verk att insamla Israel. Den insamlingen är det viktigaste som sker på jorden i dag. Inget annat kan jämföras i fråga om omfattning, inget kan jämföras i fråga om betydelse, inget annat kan jämföras i fråga om majestät. Och om ni väljer det, om ni vill, kan ni vara en stor del i det. Ni kan vara en stor del av något stort, något storslaget, något majestätiskt!

  När vi talar om insamlingen, säger vi helt enkelt den här enkla fundamentala sanningen: Alla vår himmelske Faders barn, på båda sidorna av slöjan, förtjänar att få höra budskapet om Jesu Kristi återställda evangelium.”[4]

  I vers 52 till och med 68 förklarar vingårdens Herre vad arbetet att samla in eller ympa in olivträdets grenar innebär. Han kallar tjänarna att ”gräva omkring dem och beskära dem och gödsla dem ännu en gång … så att alla ännu en gång kan få näring, för sista gången”.[5] Under vårt samtal bad jag de unga missionärerna att beskriva i ett ord hur den här kombinerade ansträngningen, att som missionärer och medlemmar arbeta tillsammans för att samla in Israel, ser ut. Dessa ord innefattade termer som kärlek, vänlighet, vänskap, tillit, förståelse, acceptans, glädje och lycka.

  Alma och Amulek i staden Ammonihah är ett mycket bra exempel. Alma, missionären, bygger på Amuleks undervisning precis som våra missionärer avskiljs och utbildas att göra, men det är Amulek (medlemmen) som fångar folkets uppmärksamhet.[6]

  Jag vittnar om att när vi tar emot Herrens inbjudan att arbeta sida vid sida med honom i den här stora insamlingen blir vi mer som Kristi sanna lärjungar, och vi upplever den välsignelse av lycka som han har utlovat.[7]


  [1] Jakob 5:14

  [2] Jakob 5:72

  [3] Thomas S. Monson, ”Välkomna till konferensen”, generalkonferensen i oktober 2013.

  [4] Russell M. Nelson, ”Israels hopp” (världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018), HopeofIsrael.lds.org.

  [5] Se Jakob 5:63–64

  [6] Alma 10:12 (se kapitel 9–14)

  [7] Jakob 5:75; Jeffrey R Holland, ”Vara med och styrka dem”, generalkonferensen i april 2018