Angrepp och motstrategier

läsa-skrifter
Äldste-Wondra
Äldste Helmut D. Wondra, Österrike Områdessjuttio

Min tro på Jesus Kristus utgör grunden i mitt liv. Det är min högsta önskan för mig och min familj att få återförenas med honom och min himmelske Fader igen en dag.

Syftet med Jesu Kristi kyrka är att inbjuda alla att komma till Kristus och genom honom ta del av frälsningen. Men i vår värld i dag är det inte lätt att stärka vår tro på Frälsaren. President Russell M. Nelson har sagt: ”Motståndaren ökar sina angrepp på tron och på oss och våra familjer i allt snabbare takt. För att överleva andligt behöver vi motstrategier och proaktiva planer.”1

En av motstrategierna Herren gav oss genom sin profet är ”en hemcentrerad kyrka, som stöds av det som sker i våra grens­, församlings­ och stavsbyggnader”2. Dagliga skriftstudier som stöds av studievägledningen ”Kom och följ mig” kommer att vara viktiga för att förvandla våra hem till en ”trons helgedom”3.

Men har verkligen skriftstudier förmågan att åstadkomma detta?

För några år sedan behövde jag ta itu med ett svårt problem. Det blev tydligt för mig att jag behövde nå en högre andlig nivå för att hantera den utmaningen. Därför bad jag för att få veta vad jag behövde göra för att utveckla mer andlig styrka. Som svar på mina böner fick jag maningen att studera Mormons bok flitigare än någonsin förr. Jag hade läst Mormons bok många gånger förut, men började studera den mer intensivt och under mer bön än någonsin tidigare. Till följd av det kunde jag känna att min andlighet ökade dagligen, att min tro på Jesus Kristus stärktes och att jag fick styrka till att hantera mitt problem.

Ur skrifterna strömmar verkligen en andlig kraft som vi behöver så väl i vår tid. I skrifterna finner vi svar på de viktigaste frågorna i vårt liv. När vi studerar skrifterna dagligen med våra familjer eller vänner och berättar om våra tankar och upplevelser stärker vi vårt band till varandra och till vår himmelske Fader.

Vem kunde ha trott när ”Kom och följ mig” introducerades och president Nelson berättade att det var dags att ”göra [våra] hem till ett centrum för evangelieundervisning”4, att vi några månader senare skulle ha en väldigt begränsad möjlighet att gå i kyrkan för att få andlig näring. Vi kan bara vara tacksamma mot Herren för att han förberedde oss för den här tiden!

Min familj och jag känner oss personligen väldigt välsignade av ”Kom och följ mig”. Med våra fulla scheman och många intressen och ansvar är det inte alltid lätt för oss att hitta den tid och frid vi behöver för att läsa och studera skrifterna tillsammans varje dag. Vi var tvungna att prioritera det för att det verkligen skulle fungera. Det är inte varje gång vi studerar evangeliet med familjen som vi upplever en andlig utgjutelse, men våra dagliga skriftstudier är till stor hjälp för oss att lära känna Frälsaren bättre, att bjuda in hans Ande i vårt hem och att minimera motståndarens inflytande i vår familj.

Jag har pratat med flera familjer och bett dem berätta om sina erfarenheter av ”Kom och följ mig”. Det var intressant att inse att alla familjer behövde hitta sin egen väg för när de skulle studera skrifterna tillsammans och hur de skulle använda ”Kom och följ mig” som vägledare. Men varje familj som ödmjukt bad om uppenbarelse om hur de bäst skulle göra det fick uppleva välsignelserna förbundna därmed.

Må våra dagliga ansträngningar att studera skrifterna hjälpa oss att bli verkligt omvända, lära känna Kristus bättre och bli mer som han.

Slutnoter

1. Russell M. Nelson, ”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018.

2. Russell M. Nelson, ”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018.

3. Russell M. Nelson, ”Bli exemplariska sista dagars heliga”, Liahona, nov. 2018.   4. Russell M. Nelson, ”Bli exemplariska sista dagars heliga”, Liahona, nov. 2018.