Frankfurt am Main, Tyskland

Alla kyrkans resurser för bättre livskvalitet nu på en enda webbplats i Europa

En omfattande uppsättning resurser för välfärd och oberoende från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga för 40 europeiska länder finns nu på en enda webbplats:

www.LifeHelpEurope.org

Man hittar alla kyrkans välfärds- och oberoenderesurser på en enda webbsida, på bara några sekunder.
Man hittar alla kyrkans välfärds- och oberoenderesurser på en enda webbsida, på bara några sekunder.

På den här landningssidan kan kyrkans medlemmar och vänner med ett enda klick få tillgång till kyrkans resurser – på sina modersmål – och få information om utbildning, yrkesutveckling, psykisk och känslomässig hälsa, humanitär hjälpverksamhet, att starta ett företag, livsplanering, nödberedskap och mycket mer. 

Varför behövs en enda webbplats för alla de här resurserna?  ”Det förenklar den tidigare svåra processen att hitta dem”, säger Ether Simoncini, områdets chef för fältverksamheten inom kyrkans välfärds- och oberoendeverksamhet i Italien, Nordadriatiska området och Eurasien

Kyrkan, säger han, har utvecklat och förfinat de här resurserna under årtionden.  Många utvecklades oberoende av varandra, av olika avdelningar i kyrkan. De finns på flera webbplatser.  Lägg till alla de olika länderna och språken i Europa, och det var svårt och frustrerande att hitta just den resurs man behöver på sitt eget språk.  ”Så fort vi hade lärt (människor) hur man hittar dem, glömde de bort det”, ler Simoncini.

Några av resurserna som finns på varje landslänk på www.LifeHelpEurope.org.
Några av resurserna som finns på varje landslänk på www.LifeHelpEurope.org.

Välfärds- och oberoendeavdelningen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga får nu ut informationen på www.LifeHelpEurope.org.  ”Vi utbildar våra ledare, den finns som signatur i våra mejl, som QR-kod på visitkort – men vi behöver ändå göra mer”, säger Simoncini entusiastiskt.

”Hjälp i livet” är ett begrepp som används av kyrkan för att omfatta alla fördelar som välfärds- och oberoenderesurserna erbjuder.  Simoncini konstaterar: ”Så webbadressen passar perfekt.”