Utsändningen Undervisa på Frälsarens sätt med äldste Dieter F. Uchtdorf

Salt Lake City, Utah, USA

Äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga talar under en särskild utsändning, Undervisa på Frälsarens sätt, söndagen den 12 juni 2022.

Äldste Dieter F Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum.
Äldste Dieter F Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum.

Den här unika händelsen är till för alla medlemmar i kyrkan som undervisar, antingen i sitt ämbete eller i sitt hem.

Äldste Uchtdorf berättar om principer som är avsedda att hjälpa varje medlem finna glädje och framgång i att undervisa om evangeliet och öka sin förmåga att undervisa som Frälsaren.

Lokala ledare uppmanas att hitta ett datum för visning som bäst passar kyrkans medlemmar i deras område. Lärarrådsmöten kan vara ett utmärkt tillfälle att se utsändningen.

Hur ser man den?

Med början den 12 juni är utsändningen tillgänglig för visning på olika språk via nedanstående alternativ. Vid uppspelningen kan man välja språk för undertexter nere i högra hörnet. bland annat svenska.

Se bifogat utsändningsschema för utsändningsdetaljer, däribland streaming, tillgängliga språk och undertexter för hörselskadade.

För hjälp med satellitutrustning och streaming av utsändningar kan stavens it-specialist vända sig till mhtech.ChurchofJesusChrist.org.