Utsändningar av kyrkans söndagsmöten i Sverige

söndagsmöten

Kyrkan håller möten i kyrkolokaler varje söndag under två timmar. Den ena av dessa timmar är en familjegudstjänst som vi benämner sakramentsmöte. Den andra timmen är det en uppdelning i olika undervisningsgrupper för barn, ungdomar och vuxna. Länkarna nedan gäller för sakramentsmötet. Själva sakramentsutdelningen (nattvarden) visas inte ut under utsändningen.

Kyrkan i Sverige är indelad i geografiska områden som kallas stavar eller distrikt. Oavsett var i Sverige du bor kan du välja att ta del av vilket möte du vill.

Vi hoppas att du kommer att tycka om att vara med på våra möten på detta sätt.

Här är några alternativ att välja på:
 

Göteborgs stav

Jönköpings församling (starttid kl. 11.00)

https://zoom.us/j/94312844278?pwd=Y0d6VUxUckl4c3czN3cwTEg3bzBNdz09&fbclid=IwAR0hGNbtcBzqVo_VV6vjccggvP3ikaSh_v6GuBwwnDYNOeU0JQRN4UjGInE#success
 

Umeå distrikt

Sundsvalls gren (starttid kl. 11.00)
https://zoom.us/my/sundsvalls.gren?pwd=OXlWNlg5NkVoS0tpdXFJK2VNRnRqUT09

Umeå gren (starttid kl 11.00)
https://zoom.us/my/umea.gren?pwd=d3ZWZ0tUdzNmSjRIck10YWU4Q2pDZz09