Utsändningar av kyrkans söndagsmöten i Sverige

söndagsmöten
Foto: Anders Jildén

Normalt hålls kyrkans möten i kyrkolokaler varje söndag under två timmar. Den ena av dessa timmar är en familjegudstjänst som vi benämner sakramentsmöte. Den andra timmen är det en uppdelningen i olika undervisningsgrupper för barn, ungdomar och vuxna. Länkarna nedan gäller för det som under rådande pandemi ersätter sakramentsmötet. Själva sakramentet (nattvarden) delas inte ut under utsändningen.

Kyrkan i Sverige är indelad i geografiska områden som kallas stavar eller distrikt. Oavsett var i Sverige du bor kan du välja att ta del av vilket möte du vill.

Vi hoppas att du kommer att tycka om att vara med på våra möten på detta sätt.

Här är några alternativ att välja på:
 

Göteborgs stav 

För närvarande erbjuds dessa alternativ. Båda har starttid kl. 11:15

Utby församling:
'' data-saferedirecturl='https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/97153558402&source=gmail&ust=1621397820750000&usg=AFQjCNFFyijA60uhf878AOMvC1S9m6I48A' fg_scanned='1' font-size:='' href='https://zoom.us/j/97153558402' new='' style='color: rgb(17, 85, 204); font-family:' target='_blank' times=''>https://zoom.us/j/97153558402

Jönköpings församling:
https://zoom.us/j/94312844278?pwd=Y0d6VUxUckl4c3czN3cwTEg3bzBNdz09&fbclid=IwAR0hGNbtcBzqVo_VV6vjccggvP3ikaSh_v6GuBwwnDYNOeU0JQRN4UjGInE#success


Stockholms stav

Starttid: kl. 11:00
https://www.youtube.com/channel/UCvazjgmdY6cD0etR4doobcw
 

Umeå distrikt

Starttid kl. 11:00
https://zoom.us/my/umea.distrikt?pwd=TFU5Vm50ZDlrWUJXLzNibGtqaHlLUT09