Vittnesbörd

Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Gary E. Stevenson i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Lesa hålls den 2 maj 2021.
De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige. Under menyn ('Nyheter - Sverige' och ' Lokala sidor i Liahona fr.o.m. år 2019') kommer dessa sidor att löpande finnas tillgängliga.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Gerret W. Gong i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan hölls den 10 januari 2021.
Stort digitalt projekt bakom omfattande historisk publicering. Tillgång till sökväg ligger under menyn 'Sverige - Nyheter'.
Världsomfattande möte för ungdomar med äldste och syster Oaks
Kyrkans medlemmar inbjudna att delge sina önskemål kring urvalet av psalmer.
Eivor Larsons, 96 år, berättar minnen från kyrkans verksamhet på Högmarsö
Några ungdomar i kyrkan i Sverige fick frågan vad de tycker är det bästa med kyrkan.
Elisabeth Dahlqvist från Umeå distrikt delar med sig av några tankar från senaste distriktkonferensen.
'1991-1992 var bland de tuffaste åren i mitt liv. Samtidigt utgör de åren en period då jag oerhört tydligt fick se Guds hand i mitt liv.'
Moa Stigsson (t.v.) nyss hemkommen efter att ha tjänat som missionärer på Temple Square i Salt Lake City delar med sig av sitt vittnesbörd. Stephanie Eldenberg (t.h.) tjänade under samma tid i samma mission. Båda tillhör Malmö församling.
I maj 2015 hölls en spansk bras- och kulturafton i Kristianstads gren. Många hade hörsammat inbjudan och möteshuset fylldes.