Vittnesbörd

Under en egen meny ('Nyheter - Sverige' / ' De lokala sidorna fr.o.m. år 2020') kommer nu de lokala sidorna för Sverige att löpande finnas tillgängliga. De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Melanie hålls från den heliga lunden i Palmyra, New York
Världsomfattande möte för ungdomar med äldste och syster Oaks
Kyrkans medlemmar inbjudna att delge sina önskemål kring urvalet av psalmer.
Eivor Larsons, 96 år, berättar minnen från kyrkans verksamhet på Högmarsö
Några ungdomar i kyrkan i Sverige fick frågan vad de tycker är det bästa med kyrkan.
Elisabeth Dahlqvist från Umeå distrikt delar med sig av några tankar från senaste distriktkonferensen.
'1991-1992 var bland de tuffaste åren i mitt liv. Samtidigt utgör de åren en period då jag oerhört tydligt fick se Guds hand i mitt liv.'
Moa Stigsson (t.v.) nyss hemkommen efter att ha tjänat som missionärer på Temple Square i Salt Lake City delar med sig av sitt vittnesbörd. Stephanie Eldenberg (t.h.) tjänade under samma tid i samma mission. Båda tillhör Malmö församling.
I maj 2015 hölls en spansk bras- och kulturafton i Kristianstads gren. Många hade hörsammat inbjudan och möteshuset fylldes.
Min man reser mycket i sitt arbete och därför är han borta i längre perioder. Det kan vara påfrestande att vara ensam med två små barn både dag och natt. En gång var det speciellt jobbigt.