Vittnesbörd

De lokala sidorna berättar vad som händer i kyrkan och bland kyrkans medlemmar i Sverige.
Ta del av utsändningen från den 26 juni 2021.
Utsändningen sker natten mellan den 6 och 7 juni 2021 (svensk tid), men kan också ses i efterhand strax därefter.
Isak Näslund, 24 år, tillhörande Luleå gren, berättar vad denna önskan lett till i hans liv.
Det världsomfattande mötet för unga vuxna med äldste Gerret W. Gong i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan hölls den 10 januari 2021.
Stort digitalt projekt bakom omfattande historisk publicering. Tillgång till sökväg ligger under menyn 'Sverige - Nyheter'.
Världsomfattande möte för ungdomar med äldste och syster Oaks
Kyrkans medlemmar inbjudna att delge sina önskemål kring urvalet av psalmer.
Eivor Larsons, 96 år, berättar minnen från kyrkans verksamhet på Högmarsö
Några ungdomar i kyrkan i Sverige fick frågan vad de tycker är det bästa med kyrkan.
Elisabeth Dahlqvist från Umeå distrikt delar med sig av några tankar från senaste distriktkonferensen.
'1991-1992 var bland de tuffaste åren i mitt liv. Samtidigt utgör de åren en period då jag oerhört tydligt fick se Guds hand i mitt liv.'