Tro

  Jag är så väldigt tacksam för uppenbarelse, en princip som jag tror ledde till att jag och min underbara make Simon i mitten av mars kunde vigas i Herrens tempel.
  När Simon Olsson på grund av coronakrisen var tvungen att permittera stora delar av sin personal satte han sig ner med några medarbetare för att analysera situationen.
  Läs mer om vad som gäller för templet i Stockholm under rådande pandemi.
  Turnén år 2021 besöker samma städer som tidigare annonserats och vid ungefär samma tidpunkt. Information om återbetalning av köpta biljetter kommer inom kort.
  Inspirerande tal och upplyftande musik på vårens världsomfattande konferens som hölls helgen den 4-5 april 2020
  Festinord, inställd sommarkonferens för unga ensamstående vuxna
  Kodias föräldrar flyttade som unga från Kongo-Kinshasa till Sverige, och nu arbetar hon på Church Newsroom i Salt Lake City...
  När jag tvivlade på mina egna förmågor visste Fadern att jag kunde klara av den mission jag var kallad till och han gav mig den hjälp jag behövde.
  Ta del av mars månads budskap från Europaområdets ledare
  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller varje halvår en världsomfattande konferens för dess medlemmar och alla som är intresserade.
  Från äldste Dale G. Renlunds besök i Sverige söndagen den 29 april 2018