Tempel

  Ungefär varannan månad inbjuds de Unga vuxna i Köpenhamns stav att besöka templet tillsammans. De gånger besöken förläggs till lördagar inbjuds också de unga vuxna i Malmö stav att göra dem sällskap.
  -”Jag känner mig otroligt välsignad att få ha ansvar för, vad jag känner är, Sveriges, Norges och de baltiska ländernas viktigaste trädgård', berättar Christer Lindahl, trädgårdsmästare vid templet i Stockholm.
  Louise och Ingemar Nyman är kallade som familjehistoriska rådgivare för Sverige, Danmark och Island. Uppgiften innebär att inspirera och utbilda kyrkans medlemmar och ledare i släktforskning och familjehistoria.
  Under året har Daniel S. 13 år i september, kommit många gånger till släktforskningscentret i Kristianstad.
  Vår dotter Ruth påbörjade nyligen sin mission i São Paulomissionen Syd. Innan hon reste till Brasilien åkte vi som familj till templet i Madrid. Vi hade en upplevelse som förenade hela vår familj.
  Den 23 maj 2004 invigdes templet i Köpenhamn.  Efter att ha firat 10-årsjubileet i Köpenhamn, berättade president och syster Williams om en fantastisk vecka. ”Det har varit en underbar anda här hela veckan”, säger de båda.
  Den första november 2013 fick templet i Köpenhamn ett nytt presidentskap som ska betjäna medlemmar i Danmarks stavar och Malmö stav i tre år.