Tempel

  En hel busslast och fler därtill från Borås församling besökte templet i Stockholm och gjorde förrättningar för egna förfäder. Läs om deras förberedelser och upplevelser.
  'När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.' Läs oktober månads budskap från områdets ledare.
  Under vintern 2015 började tankarna på en nostalgiresa till templet i Schweiz ta form. Visst skulle det vara fint att få åka dit igen, tillsammans i buss som förr i tiden. Men vi har ju åldrats… skulle vi orka?
  'Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet' var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.
  President och syster Ingemar och Louise Nyman utanför templet i Stockholm. De påbörjade tjänandet i sitt nya kall den första november.
  Herrens heliga tempel är det ”Herrens berg” där vi kan stärka vår tro på vår himmelske Fader och hans enfödde Son Jesus Kristus.
  Seppo och Kirsti Syvänen från Utby församling i Göteborgs stav tjänar från och med november 2015 som  tempelpresidentpar i templet i Helsingfors.
  För 30 år sedan, den 2 juli 1985, invigdes kyrkans tempel i Stockholm. Till minne av denna händelse arrangeras speciella aktiviteter under några dagar i slutet av juni och början av juli i år.
  Alla kyrkans tempel runt om i världen har nyligen infört eller kommer att införa speciella tider för familjer att kunna besöka templet tillsammans. Det inkluderar även templen i Stockholm och Köpenhamn.
  Hur kunde något lätta min sorg över att min ofödda son var döende?
  Behovet av rättfärdiga föräldrars exempel är lika stort i dag som det någonsin har varit. 
  Personal på släktforskningscentren i Malmö stav samlades för att få mer utbildning och alla hoppas nu att många ungdomar ska anta utmaningen från äldste Neil L Andersen: ”Min utmaning till er är att förbereda lika många namn för templet som dopen ni utför i templet.”