Påsk

Ta del av utsändningen från långfredagen den 2 april 2021. Innehåller inspelade framträdanden från olika delar av Sverige.
April månads budskap från Europaområdets ledare
Världsomfattande påsksatsning för tredje året i rad.
Kyrkans möteshus i Gubbängen var fullsatt av Stockholms stavs medlemmar och vänner som samlats för att påminna sig om påskens verkliga budskap.
Som efterföljare till Herren Jesus Kristus i dessa senare dagar har vi också ålagts att vittna om verkligheten i Frälsarens  försoning och uppståndelse. Den här påsken ger oss alla en personlig möjlighet att upptäcka hans offer, ta till oss hans lärdomar och dela hans glädje.
Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kommer vi att leva igen. Tack vare hans offer kan vi höja oss över synden och uppleva sann glädje. Eftersom han lever kan vi få hjälp, hopp och helbrägdagörelse varje dag i våra liv.
Alla medlemmar och vänner till kyrkan är inbjudna att via internet vara med i påskens framförande av Händels Messias av Tabernakelkören och orkestern vid Temple Square.