Inbjuda

Utsändningen sker lördagen den 26 juni kl. 18.00 - 18.45.
Du kan registrera dig och delta utan kostnad i släktforskningskonferensen Roots Tech. Läs mer här.
Ungdomsaktivitet med sikte på framtiden i Stockholms södra stav
Exempel på vad en missionär i Sverige fick uppleva under en vecka
Jesus lärde: ”Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda själ till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike'.
Stavspresident för Stockholms södra stav Marcus Karlsson invigde den nybyggda kyrkan på ett gemensamt möte för Handen och Vendelsö församlingar
'Jag har länge tänkt att det skulle vara kul att ordna någon fest med pionjärtema, och för ett par år sedan började jag tillverka och samla på mig saker till en sådan fest.'
Grenspresidenten Michael Madden vittnar: ”Gud svarar på böner, kanske inte på det sätt som vi tror att de ska besvaras, utan på de sätt som uppfyller hans planer.'
De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.
Läs om den lyckade spanska bras- och kulturaftonen som hölls i Karlskrona. Många kom och hade det trevligt.
'Jag fick uppdraget att börja min mission i Jönköpings församling.  Det kändes rätt att jag skulle vara där, men jag visste inte då hur inspirerat det var.'
Med jämna mellanrum bjuder Lunds församling in till en aktivitet som de kallar Arena. Det handlar om en talangkväll för alla åldrar.