Hopp

Kyrkans universitet BYU har flera olika sång- och dansgrupper som nu ger en världsomfattande virtuell turné. Flera utsändningar sker 28 april - 4 maj 2021
Ta del av utsändningen från långfredagen den 2 april 2021. Innehåller inspelade framträdanden från olika delar av Sverige.
Ta del av april månads budskap från Europaområdets ledare.
Januari månads budskap från Europaområdets ledare.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare.
Firandet av 90 års utsändningar sker natten mellan den 18 och 19 juli svensk tid, men kan också ses i efterhand kort därefter.
När Simon Olsson på grund av coronakrisen var tvungen att permittera stora delar av sin personal satte han sig ner med några medarbetare för att analysera situationen.
Utsändningar den 29-30 april 2021 och möjligheter att del av möten i efter hand.
Kodias föräldrar flyttade som unga från Kongo-Kinshasa till Sverige, och nu arbetar hon på Church Newsroom i Salt Lake City...
Ta del av mars månads budskap från Europaområdets ledare
I Stockholms södra stav har man under 2019 påbörjat ett arbete med att möta behoven hos unga medlemmar som fyllt trettio och som är ensamstående