Apostel

Utsändningen sker via internet söndagen den 7 mars med start kl 17:00.
Från äldste Dale G. Renlunds besök i Sverige söndagen den 29 april 2018
Utsändning av möte när äldste Dale G. Renlund besöker Sverige
Med anledning av president Thomas S. Monsons bortgång förklaras kyrkans successionsordning.
Gudstjänsten direktsänds via internet fredagen den 12 januari kl. 20:00 svensk tid
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas president avled den 2 januari 2018 vid 90 års ålder
I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.
Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.
När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.
President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.