Äktenskap

Grunden för ett starkare och evigt äktenskap
Lär dig om vad sista dagars heliga verkligen tror om månggifte
Maj-Lis och Ingvar Karlsson i Umeå firade den 7 augusti 2015 sin 50 åriga bröllopsdag. Läs deras tankar om hur man håller äktenskapet levande i så många år.
I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.
Jag trodde att min himmelske Fader sade nej, men han sade egentligen ja till en bättre plan för mitt liv.