Tempel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: Hus invigda åt Herren

Lär dig mer om sista dagars heligas tempel och tempelinvigningar

Tempel_Finalnd
Sista dagars heligas tempel är heliga byggnader som är invigda åt Gud.

Vad är sista dagars heligas tempel?

Sista dagars heliga tror att templet är mer än en vacker byggnad. De tror bokstavligen att templet är Herrens hus. Templet är en helig plats där sista dagars heliga tillber Jesus Kristus och lär av honom. Kyrkans skrifter lär att templet är ”ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett hus för ordning, ett Guds hus” (Läran och förbunden 109:8). För sista dagars heliga är tempel annorlunda jämfört med vanliga kyrkobyggnader. Sista dagars heliga tror att tempel är det närmaste vi kan komma himlen på jorden.

Vad händer i sista dagars heligas tempel?

I templet lär sig sista dagars heliga om Guds plan för sina barn och ingår heliga förbund, eller löften, att följa honom. I tempel utför även sista dagars heliga förrättningar som dop för avlidna familjemedlemmar som dött utan möjligheten att ta emot dessa förrättningar. Dop för de döda nämns i Bibeln (se 1 Korintierbrevet 15:29). Sista dagars heliga tror även att par och familjer kan beseglas, eller förenas, för evigt i templet. Beseglingsceremonin möjliggör för familjerelationer att fortsätta bortom graven. Möjligheten för familjer att vara tillsammans inte enbart i detta liv men även för evigt är en av de största gåvorna som utlovas i Jesu Kristi evangelium.

Vad innebär en kyrkans tempelinvigning?

Innan sista dagars heliga börjar använda ett nytt tempel håller de en särskild invigningsceremoni. Tempelinvigningen innefattar vanligtvis musik och tal av kyrkans ledare. På en tempelinvigning hålls även en invigningsbön av en ledare i kyrkan. I denna bön inviger kyrkans ledare templet för Guds arbete och ber Gud att välsigna det (se ”Invigning”, mormonnewsroom.org).

För att få komma in i ett tempel efter invigningen måste man vara en värdig medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och döpt sedan minst ett år tillbaka. Innan ett tempel invigs är templet emellertid öppet för allmänheten i flera veckor. Denna period kallas vanligtvis för ”öppet hus”. När det är öppet hus kan allmänheten gå på visningar av templet gratis och lära sig mer om det heliga och underbara arbete som kommer att uträttas däri.

Hur kan jag få veta mer?

Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om kyrkans tempel och hur de är en del av Guds plan för dig och din familj.