Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tillväxt världen över.

Missionärer_undervisar
Missionärer runt om i världen undervisar om Jesu Kristi evangelium. (Foto: LDS Media Library)

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga startade 1830 med sex medlemmar i USA och har i dag mer än 15 miljoner medlemmar runt om i världen, och fler går med i kyrkan varje år (se ”Världsomfattande statistik”, nyheter.jesukristikyrka.org/facts-and-statistics). Ta en titt på ytterligare information om kyrkans verksamhet och tillväxt världen runt.

Vad gör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Kyrkans medlemmar möts i fler än 30 000 församlingar runtom i världen. Församlingarna träffas varje söndag i den lokala kyrkan för att tillbe Gud och lära sig om hans evangelium. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga driver även nästan 5.000 släktforskningscenter i 153 länder där både kyrkans medlemmar och andra kan hitta information om sina förfäder. Sedan 1985 har kyrkan gett humanitär hjälp till 189 länder, däribland bistånd vid katastrofer och till flyktingar. Den stöder även andra globala välfärdsinitiativ, som donation av rullstolar och vaccinationsprogram. Utbildning prioriteras också av kyrkan, som driver fyra universitet och högskolor och har över 407 900 elever i högstadie- och gymnasieåldern inskrivna i sitt seminarieprogram för ungdomar.

Vad gör missionärerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Mycket av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tillväxt kommer genom missionärernas arbete. Missionärerna är det mest framträdande kännetecknet för kyrkans uppsökande verksamhet. Faktum är att kyrkan har mer än 74 000 missionärer runt om i världen (se ”Missionärsprogram”, Nyheter.JesuKristiKyrka.org)! Om du någonsin undrat vilka missionärerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är, så är de vanliga medlemmar i kyrkan som väljer att tillbringa mellan 1,5 och 2 år med att undervisa andra som obetalda heltidsvolontärer som strävar efter att tjäna Jesus Kristus. Deras huvudsyfte är att hjälpa människor komma till Kristus genom att undervisa dem om hans återställda evangelium. Missionärerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använder inte endast sin tid till att undervisa människor om Jesus Kristus, utan de följer även Kristi exempel genom att tjäna andra i samhället.

Vad är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tempel?

Förutom kyrkorna som används för vanliga söndagsmöten tillber medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga även i tempel runt om i världen. President Thomas S. Monson, kyrkans tidigare president, förklarade: ”För medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är templet den heligaste platsen på jorden. Det är Herrens hus'. ('Templets välsignelser', Liahona, okt 2010, sid 13)

De senaste årtiondena har antalet tempel ökat kraftigt  för att tillgodose kyrkans världsomfattande tillväxt. I mitten av 1981 hade kyrkan endast 19 tempel i verksamhet. I slutet av år 2000 fanns det 100 tempel i verksamhet. I februari 2017 fanns det 155 verksamma sista dagars heliga tempel världen över, 11 tempel var under uppbyggnad och ytterligare 11 tempel hade tillkännagivits men byggnationen hade ännu inte påbörjats. De 11 templen som var under uppbyggnad är Paris, Frankrike; Tucson, Arizona, USA; Meridian, Idaho, USA; Cedar City, Utah, USA; Rom, Italien; Concepción, Chile; Barranquilla, Colombia; Kinshasa, Kongo (Kinshasa); Durban, Sydafrika; Fortaleza, Brasilien och Lissabon, Portugal (se 'Tempel under uppbyggnad”, mormonnewsroom.org). För att se en lista över aktuella tempel, gå till temples.lds.org

Hur kan jag få veta mer?

Miljoner människor världen över har funnit frid, vänskap och svar på sina frågor i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Gå till KomTillKristus.org för att få reda på hur du kan träffa missionärerna i ditt område.