INSTÄLLT 2020: FSY, skandinavisk ungdomskonferens framflyttad till 2021 på grund av rådande pandemi

    Girl_skrifter_blommor
    Foto: LDS Media Library

    INSTÄLLT 2020: FSY, skandinavisk ungdomskonferens framflyttad till 2021 på grund av rådande pandemi

    (FSY = For the Strength of Youth)