INSTÄLLT 2020: Festinord, sommarkonferens för unga ensamstående vuxna, framflyttad till 2021 på grund av rådande pandemi

    Festinord
    Kyrkans tempel i Helsingfors, Finland. (Foto: LDS Media Libray)

    Sommarkonferensen för unga ensamstående vuxna, 18-30 år, som skulle varit i Helsingfors, Finland, 28 juli - 1 augusti 2020 framflyttad till 2021 på grund av rådande pandemi..