Familjens hemafton: En mormontradition

Familj_fiske
Mormonfamiljer umgås varje vecka på familjens hemafton.

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror att Gud gav oss familjer för att hjälpa oss bli de personer han vill att vi ska bli. Kyrkans medlemmar tror att familjen är instiftad av Gud och att Gud vill att vi även efter döden ska vara tillsammans med våra familjer i himlen. Så det är ingen överraskning att kyrkans medlemmar anser att familjetid bör prioriteras här på jorden!

Vad är familjens hemafton?

Kyrkans medlemmar får rådet att ta sig tid en kväll i veckan för att lära och umgås tillsammans som familj. Den här tiden kallas familjens hemafton. Familjens hemafton är en tradition bland sista dagars heliga sedan mer än ett århundrade tillbaka (se ”100 år av hemaftnar”, Liahona, apr. 2015, s. 80). Familjens hemafton hålls vanligtvis på måndagskvällar, men kan hållas vilken kväll i veckan som helst.

Vad gör familjerna under familjens hemafton?

Familjens hemafton används till att stärka banden i familjen. Det är en stund då familjer kommer närmare varandra. Aktiviteter under familjens hemafton kan vara enkla eller strukturerade utifrån familjens önskningar. Det viktigaste är att tillbringa tid tillsammans och göra något roligt. Under familjens hemafton spelar många mormonfamiljer spel, idrottar tillsammans, sjunger, tjänar andra, fikar och delar med sig av sina talanger. Kyrkans medlemmar tror att familjens hemafton kan ge känslor av frid, enighet och kärlek i ett hem.

Kyrkans medlemmar är kristna och tror att familjens hemafton ger föräldrar tillfälle att undervisa sina barn om Jesu Kristi evangelium. Kyrkans medlemmar tror på det som står i Bibeln att föräldrar bör ”fostra och förmana [sina barn] i Herren” (se Efesierbrevet 6:4). Ytterligare skrifter lär att föräldrar bör ”lära sina barn att be och att vandra rättrådigt inför Herren” (se Läran och förbunden 68:28). Många familjer börjar och avslutar därför familjens hemafton med en bön. Under familjens hemafton studerar familjen även Guds ord tillsammans och samtalar om frågor som familjemedlemmarna har om evangeliet.

Hur kan jag lära mig om Guds plan för min familj?

Är du nyfiken på att lära dig mer om kyrkans lärdomar om familjen och vad Gud önskar för din familj? Gå till mormon.org för att lära dig mer om Guds plan för familjen.