Första presidentskapets julbudskap 

Första presidentskapet
President Henry B. Eyring, President Russell M. Nelson and President Dallin H. Oaks i kyrkans första presidentskap vinkar till de närvarande när de lämnar förhöjningen efter julbudskapet 2019. (Foto: Scott G. Winterton, med tillstånd av Church News)

Första presidentskapets julbudskap år 2023 sänds från Salt Lake City den 3 december kl. 18.00 lokal tid, vilket blir på natten mellan den 3 och 4 december svensk tid.

Utsändningen kan även ses i efterhand en kort tid därefter.

Klicka HÄR för mer information. (På engelska)